Skupinky:

Imitačná (VSI1)

Hlavnou témou je vytvorenie zábavného programu pre ľudí.
(paródia, rôzne zábavne situácie, vlastná scénka, mimika, pantomíma atd..)

Tvorivé dielničky

Tvorivé dielničky sú zamerané na kreativitu a zručnosť detí, ich umelecké cítenie aj vlastnú fantáziu, tvorivosť. Naučia sa pracovať s rôznymi druhmi materiálov (papier, drevo, textil, korok, kameň a iné).

Kruhový tréning

Sú to dopredu vybraté cviky na celé telo, ktoré vykonávame v kruhu takmer bez prestávky hneď po sebe a keď skončime opakujeme ich viac krát.

Zumba

Zumba kombinuje dynamickú latinsko americkú hudbu a unikátne a exotické tanečné a aeróbne pohyby. Tance ako Salsa, Merengue, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dancing.

Zumba KIDS

Zumba kombinuje dynamickú latinsko americkú hudbu a unikátne a exotické tanečné a aeróbne pohyby. Tance ako Salsa, Merengue, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dancing.


Novinky emailom:
Vaše meno:

Váš e-mail: