Kto sme ?

Naše občianske združenie vzniklo v roku 2009 s cieľom podporiť rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít. Zároveň sa snažíme o spájanie ľudí rovnakého záujmu.
Hlavnou myšlienkou založenia združenia bolo oživenie kultúrnych predstavení vytváraním veselých kultúrnych programov, ako aj efektívne využitie voľného času v podobe záujmových krúžkov.

Ide o:

  • spájanie dobrovoľníkov (detí, mládeže, dospelých) za účelom vytvorenia kultúrneho programu (spevu, tanca, divadelného predstavenia, hranie na hudobný nastroj, kapely a pod);
  • prezentovanie sa na verejných kultúrnych podujatiach;
  • radosť pre seba i okolie z nacvičených predstavení a dosiahnutých úspechov;
  • pozdvihnutie a rozvoj spoločenského správania, sebavedomia a schopnosť prezentovania svojho talentu našich členov.

Čo ponúkame:

V súčasnosti prebiehajú záujmové krúžky s hlavnou činnosťou imitácia, tanec, cvičenie Zumba a tvorivé dielne..

Kto je v akej funkcií:

Predseda:   Jozef Rožňovjak

Podpredseda:   Ing. Zuzana Čorbová

Výkonný výbor:   Ing. Marcel Kender
  Ing. Zuzana Čorbová
  Jozef Rožňovjak

Kontrolná komisia:   Ing. Eva Kenderová


Novinky emailom:
Vaše meno:

Váš e-mail: